Kızılırmak’ın büyük yayı ile Erciyes dağının geniş etekleri arasındaki ovada kurulmuş olan Kayseri, asırlarca Anadolu medeniyeti için önemli kültür ve ticaret merkezi olmuştur. Şehir, günümüzde modern ve iyi düzenlenmiş bir sanayi sehri durumunda olup tarihi ve turistik yöreler bakımından eşsiz bir zenginlik barındırır.

Bölgenin tarihi Erken Hitit Dönemine kadar gider. Şehir sınırları içinde Kalkolitik devirden , Roma devrinin sonuna kadar yerleşimde bulunulmuştur. Erken Hitit Devrinde Kültepe, Kaniş Krallığının başşehri Kaniş ve Asurlu tüccarların pazar yeri olan Karum’dan ibaret olan iki yerleşim alanından meydana geliyordu. Bölgenin ticari önemi bu devirde başlamış, günümüze kadar gelişerek ulaşmıştır. Bölge asırlarca çeşitli medeniyetlerin egemenliğinde kalmıştır. İlk yerleşim tarihinin kesin olarak bilinmemesine rağmen, Mazaka (Kayseri) önemini bölge Frig idaresi altındayken kazanmıştır. Bugünkü Kayseri (Mazak) şehri Kültepe’ye 22 km uzaklıktadır. Bölge İranlıların yönetimindeyken Mazaka Kapadokya’nın başkenti olmuş ve böylece İran kültürü etkisinde kalmış, asırlarca bu etki yöreye hakim olmuştur.

Bölge Ariarethes III. idaresindeyken Kapadokya Krallığı egemenliğine kavuşmuş, Mazaka ismi daha sonra Eusebeia olarak değiştirilmiştir. M.Ö. I. asırda Kapadokya Roma’nın ili olmuştur. Kent, Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldığında önce Roma’nın sonra Bizans’ın payına düşmüştür. Daha sonraları ise önemli bir Hristiyanlık merkezi olmuştur. M.S. VI. asır ortalarında Kayseri, Pers Sasani Kralı Şah Şapur tarafından zaptedilmiştir. VII. Ve IX. asırlada Arap akınları ile karşılaşmış olan Kayseri, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra İzzet Kılıçarslan II tarafından Türk topraklarına katılmış ve 1075’de kısa bir süre Danişmend Beyliği yönetimi altında kalmıştır.

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ili olmuş ve resmen Kayseri diye adlandırılmıştır. Bugün modern Kayseri, esas yerleşim yeri olan eski şehir veya eski Kayseri olarak bilinen Mazaka’nın 2 km kuzeyinde kurulmuştur.

Çağların kültürel mirasını taşıyan bir yerleşim yeri olan Kayseri aynı zamanda başta halı, kilim dokumacılığı , bakırcılık ve dericilik olmak üzere çeşitli el sanatlarına sahiptir. Güzel çevresi karla kaplı Erciyes Dağı, el sanatları ve Kaniş Karum Kayseri’yi önemli bir turistik merkez haline getirmiştir.

Yorum Ekle

Gönder